Lemon OG Haze I 8th’s Only

$25.00
SKU: 88d3e13d4d86 Category: Tag:

Hybrid Sativa Dominant